Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Historia szkołyTAKIE BYŁY POCZĄTKI

W miarę rozbudowy Dzielnicy im. Manifestu Lipcowego (obecnie "Północ/") zachodziła konieczność wybudowania nowej szkoły podstawowej zlokalizowanej   w jednostce "D". Wykonawstwa podjęło się Przedsiębiorstwo Realizacji Kompletnych Obiektów Przemysłowych "KOMOBEX". Inwestorem głównym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Północ", inwestorem zastępczym "INWESTPROJEKT". Czas realizacji założono od 1988 do 1989/92. Z uwagi na przepełnienia    i naukę na trzy zmiany w funkcjonujących już w tej dzielnicy trzech szkołach, postanowiono udostępnić budowany obiekt w trzech etapach. Tak zrodziła się koncepcja by na rozpoczęcie roku szkolnego 1989/90 uruchomić dwa segmenty umożliwiające naukę 396 uczniom klas 0 - III. 28 kwietnia 1988 r. wydano pozwolenie na budowę Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. F. Jóźwiaka 30 (obecnie ul. Jerzego Kukuczki). Z niedowierzaniem obserwowano przygotowania budynku na przyjęcie uczniów. Pracowali wszyscy; dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracji. 4 września sale lekcyjne czyste i pachnące świeżością oczekiwały na pierwszych uczniów.

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 4 września 1989r. rozpoczynając historię Szkoły Podstawowej nr 54.

6 października 1989r. - Święto Milicji Obywatelskiej.

13 października 1989r. - Dzień Edukacji Narodowej.

25 października 1989r. - rozpoczęły swą pracę drużyny zuchowe.

3 września 1990r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1990/91.

15 września 1990r. - Początek działalności Koła Plastycznego.

2 września 1991r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1991/92.

30 września 1991r. - Sklepik Uczniowski.

1 września 1992 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1992/3.

1 września 1993 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1993/4.

18 października 1993 r. - Uroczyste otwarcie Sali gimnastycznej.

1 września 1994 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1994/95.

Wrzesień 1995 r. - rozpoczęła pracę świetlica terapeutyczna.

1995 r. - Uczennica naszej szkoły -Ola Kośmider - ustanowiła nowy rekord świata w zapamiętywaniu - na 1000 pokazanych jej liter zapamiętała 999.

1-3 czerwiec 1995 r. - Dni naszej szkoły.

2 września 1996 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1996/97.

Wrzesień 1996 r. - rozpoczęło swoją działalność koło szachowe.

1 września 1997 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1997/98.

1 września 1998 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1998/99

Rok szkolny 1998/1999 był bardzo gorący w dyskusje. Zaczęto przygotowania do reformy szkolnictwa. Nie chcieliśmy opuszczać naszej szkoły. Lubimy mimo wszystko tą, naszą 'budę". Martwili się nauczyciele, uczniowie i rodzice. Czy spotkamy się tutaj za rok ?

1 września 1999 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1999/00.

W ramach programu "Sokrates" PSP nr. 54 w Częstochowie nawiązała współpracę z niemiecką szkołą w Handegsen.

REFORMA

To słowo wywołuje w uczniach i nauczycielach drżenie serc. Na osiedlu "Północ" ma powstać nowa sieć szkół: podstawówki, gimnazja i istniejące liceum samorządowe. Z wielu wariantów nasi nauczyciele wybrali jeden - najbardziej optymalny. Dwie podstawówki i dwa gimnazja w czterech szkołach.

Niestety pozostałym szkołom i wydziałowi oświaty najbardziej odpowiadała wersja likwidacji naszej szkoły i utworzenie tutaj szkoły średniej.

Rozpoczęliśmy walkę o swoje istnienie. Walczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Szkoła 54, najładniej położona, najbardziej kameralna, sprzyjająca dzieciom chorym i zdrowym. Szkoła wprowadzająca jako pierwsza klasy integracyjne - nasza szkoła, miała przestać istnieć.

Oflagowaliśmy szkołę i przystąpiliśmy do strajku ! Na drzwiach wejściowych wywiesiliśmy postulaty, ilustrując je karykaturami i szkicami.

Może obraz szybciej przemówi niż słowo. Ekonomia, ekonomia, ekonomia ma rządzić również dzieckiem ? Jego rozwojem, przyjaźnią, nauką i zainteresowaniami ? Widzieliśmy wszystko w czarnych kolorach ! Odbyło się wiele spotkań, debat, spotkań z przedstawicielami władzy i związków zawodowych. Udało się nam szkołę obronić - chociaż w okrojonym kształcie.

Złą wiadomością było niestety zdymisjonowanie naszej wieloletniej dyrektorki pani Doroty Sobali. Było to dla nas bardzo przykre, ponieważ przez wiele lat dbała o nas i naszą szkołę. Spędziliśmy razem wiele chwil i zawsze mogliśmy na niej polegać. Nowym dyrektorem została pani mgr Bogusława Bielecka.


NAGRODA MINISTRA

I mamy w szkole wielkie święto. Nasza pani dyrektor Dorota Sobala otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Nominację wręczono w Warszawie. Właściwą nagrodę - pieniężną - później, mamy nadzieję, że nastąpi to szybko.

Z tej to okazji odwiedził naszą szkołę wizytator Bednarski i złożył na ręce pani dyrektor życzenia.

Bardzo cieszymy się z nagrody. Dyrektor Sobala prowadziła naszą szkołę wiele lat. Wprowadziła wiele nowości, zawsze można było liczyć na jej pomoc. Życzymy jej wszystkiego najlepszego !

1 września 2000 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2000/01.

1 września 2002 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2002/03.

Nowy rok 2003 w naszej szkole rozpoczął się niezwykle ciekawie. 3 stycznia przyjmowaliśmy niecodziennych gości : polskie dzieci z Wilna. Na zaproszenie radia Fiat i ks. Umańskiego do Częstochowy przybyła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie.

Listopad - nasza szkoła brała udział w programie Unii Europejskiej "Sokrates Comenius" polegającym na współpracy i wymianie doświadczeń ze szkołami za granicą.

W WOM-ie odbyło się podsumowanie tej akcji, na którą każda szkoła przygotowała planszą prezentującą swoje dokonanie w postaci "wagonika", wypełnionego informacjami.

3 marca 2004 r. - nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskiej akcji "Tesco dla szkół". Otrzymaliśmy pracownie multimedialną.


Circuit Maroc
Excursio Maroc
Argan Maroc
huile argan Maroc